Werkwijze van ADDIA

Stap 1: Het informatieve gesprek
Een informatief gesprek. Na dit gesprek kunt u besluiten of u van onze diensten gebruik wil maken. Als u besluit met ons verder te gaan volgt er een intakegesprek. U kunt er ook voor kiezen om het informatieve gesprek over te slaan. In dat geval starten wij direct met de intake fase.

Stap 2: Het intakegesprek
Nadat de verwijzing (huisarts / hulpverlening) is overhandigd starten wij met het intakegesprek. In dit gesprek staan wij stil bij de reden van aanmelding. Ook doorlopen wij samen met u de leefgebieden. Het resulteert in een intakeverslag met een analyse en conclusie.

Stap 3: De behandeling  en/of diagnostiek     

.