ons aanbod voor kinderen & jeugd

Voor kinderen en jeugd:

Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van zowel leerproblemen als gedragsproblemen.
Met behulp van gedragsobservatie, gesprekken en indien nodig uitgebreide diagnostiek, analyseren wij de hulpvraag en komen tot een plan van aanpak.
De aanpak kan kindgericht (individueel of in de groep), gezinsgericht of schoolgericht zijn.

Addia is NKD gecertificeert en biedt dyslexie diagnostiek en (vergoede) dyslexie behandeling.

Rots en Water training (weerbaarheidstraining) bieden wij 3 a 4 keer per jaar aan

Enkele voorbeelden van vragen waarmee ouders naar de praktijk komen:

-Is mijn kind er klaar voor om de overstap te maken naar de volgende groep ?
-Waarom kan mijn kind niet goed meekomen op school ?
-Waarom gedraagt mijn kind zich anders dan andere kinderen ?
-Hoe slim is mijn kind?
-Waarom is mijn kind zo angstig?
-Waarom durft mijn kind plotseling niet meer naar school?
 

 

.