Diagnostiek-Behandeling-Advies

Diagnostiek

ADDIA werkt met diagnostische instrumenten (testen, vragenlijsten) die door de COTAN zijn goedgekeurd. Wij zijn niet alleen bevoegd (BIG, NIP) maar ook uiterst bekwaam in het gebruik van deze testen.

Pedagogisch-didactisch onderzoek:
- testen van de leesvaardigheid
- testen van de spellingsvaardigheid
- testen van de rekenvaardigheid

Psychologisch onderzoek:
- testen van de intelligentie (IQ onderzoek)
- testen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld
  AD(H)D, ODD, NLD, PDD (autisme), (faal)angst, etc
- Diagnostiek ten behoeve van dyslexie in het VO (conform het PDDB protocol)

- Volwassen diagnostiek

 
Behandeling / Begeleiding

- Dyslexie behandeling (F&L methode)
- Remedial Teaching (RT- begeleiding)
- Concentratie training
- Specifieke huiswerkbegeleiding
- (Faal)angstreductie
- Zelfcontrole training
- Training van sociale vaardigheden
- Rots en Water training
- Ouderbegeleiding

Bovenstaande trainingen kunnen zowel op individuele basis als in groepsverband worden gevolgd!
Advies

- Addia adviseert scholen en hulpverleners in de hantering van specifieke
  gedragsproblemen bij kinderen / jeugdigen. Dit kan aan de hand van een
  concrete casus of in de vorm van deskundigheidsbevordering aan groepen.

.