Welkom op de site van ADDIA.

ADDIA staat voor Advies en Diagnostiek bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van leerproblemen, gedragsproblemen en problemen met betrekking tot de opvoeding.

Met behulp van gedragsobservatie, gesprekken en indien nodig uitgebreide diagnostiek analyseren wij de hulpvraag en komen tot een plan van aanpak.

De aanpak kan zijn kindgericht (individueel of in de groep), gezinsgericht dan wel schoolgericht.