Welkom op de site van ADDIA.

ADDIA staat voor Advies en Diagnostiek.

Voor kinderen en jongeren:

Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van zowel leerproblemen als gedragsproblemen.

Met behulp van gedragsobservatie, gesprekken en indien nodig uitgebreide diagnostiek, analyseren wij de hulpvraag en komen tot een plan van aanpak.

De aanpak kan kindgericht (individueel of in de groep), gezinsgericht of schoolgericht zijn.

Voor volwassenen:

Volwassenen kunnen bij Addia terecht met:

- Angstklachten
- Relatieproblemen
- Gevoelens van somberheid
- Overbelasting
- Verwerking van een verlies of een trauma.
- Levensfaseproblematiek